Mong Palatino

blogging about the philippine left and southeast asian politics since 2004

About

@mongster is a manila-based activist, former philippine legislator, and blogger/analyst of asia-pacific affairs.

OMG I Married an Activist

Monday, October 10th, 2016

Published by Manila Today What the title really means is “Oh my Gabriela I married an activist.” No, I didn’t marry a person named Gabriela but my wife is a member of the Gabriela women’s group. To my non-Filipino friends, Gabriela is an activist group known for its uncompromising, über defense of women’s rights. Its […]

Read the rest of this entry »

Bakit Aktibista Ang Crush Ng Crush Mo?

Thursday, May 14th, 2015

Sinulat para sa Manila Today Dahil nagtitiwala siya sa masa; dahil kinakalinga siya ng masa Kaibigan ng mga inaapi, kaaway ng mga ilustradong kontrabida sa lipunan. Hindi umaastang bayani, sa halip ay nakasandig sa lakas ng mamamayang pumipiglas. Mayroon siyang barkada na ang tawag niya ay kolektib, mayroon siyang ugnay mula siyudad hanggang probinsiya na […]

Read the rest of this entry »